Czy dziedziczy się długi alimentacyjne?

Świadczenie alimentacyjne, które przysługuje dziecku, jest wypłacane do czasu, aż będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać.

Świadczenie alimentacyjne, które przysługuje dziecku, jest wypłacane do czasu, aż będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Czas obalić mit, który mówi o tym, że alimenty płacone są tylko do ukończenia przez dziecko 18 lat albo do zakończenia jego edukacji szkolnej. Co w przypadku, kiedy osoba, na którą został nałożony obowiązek alimentacyjny, umrze? Czy spadkobiercy ustawowi muszą dalej płacić alimenty? A co z długami alimentacyjnymi? Sprawdź już teraz. 

Świadczenie alimentacyjne a spadek

Jak potwierdza adwokat Łukasz Kowalski, spadkobiercy ustawowi lub ci, którzy zostali wskazani przez zmarłego jeszcze za życia w testamencie, nie muszą kontynuować świadczenia alimentacyjnego, jakie zostało nałożone na spadkodawcę. Oznacza to, że już po przyjęciu spadku obowiązek alimentacyjny ustaje. Świadczenie alimentacyjne może być wypłacane tylko przez osobę, na którą został nałożony taki obowiązek, nie przechodzi na spadkobierców. W przypadku odrzucenia spadku sprawa jest jeszcze prostsza. Osoby, które odrzucą spadek, również nie są zobowiązani do wypłacania alimentów, które musiał płacić zmarły. 

Co z długami alimentacyjnymi? 

Długi alimentacyjne, to zaległe świadczenia, do których płacenia był zobowiązany zmarły, ale tego nie robił. Czy w takiej sytuacji spadkobiercy muszą spłacać długi alimentacyjne? 

Jeśli sprawy spadkowe w Częstochowie zostaną zakończone, a spadkobiercy ustawowi lub ci wskazani w testamencie przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza, są oni zobowiązani do zapłacenia długów alimentacyjnych. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca przyjmuje majątek zmarłego, ale również jego długi aż do wysokości aktywów przekazanego majątku. 

Długi alimentacyjne nie muszą być spłacane tylko w przypadku, w którym przekraczają one wartość majątku spadkowego albo w sytuacji, w której spadkobiercy odrzucą spadek. Wtedy nie przejmują aktywów spadku ani długów, które zostawił spadkodawca. 

Artykuł powstał na podstawie wiadomości merytorycznych użyczonych przez kancelariakowalski.pl

Tagged with:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Why ask?