Konferencje naukowe

Konferencje naukowe  są to spotkania grupy naukowców, praktyków oraz osób zainteresowanych daną dziedziną. W ramach takiego spotkania prezentowane są wyniki badań lub odbywa się seria krótkich wykładów na dany temat.

Konferencje, obok publikacji to jedna z dwóch podstawowych metod referowania oraz omawiania wyników badań naukowych. Przemowa na konferencjach naukowych, podczas których prezentuje się swoje wyniki badań jest nazywana prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały z konferencji mogą być publikowane.

W ramach wykładu kolejni referenci prezentują wyniki badań, wspomagając się przy tym wyświetlanymi slajdami lub różnymi innymi prezentacjami multimedialnymi. Czas na przedstawienie prezentacji jest zwykle ograniczony i nie trwa dłużej niż 25min. Po zakończonym wykładzie zazwyczaj odbywa się ogólna dyskusja, w czasie której uczestnicy konferencji mogą zadawać pytania wykładowcy.

Zazwyczaj nad przebiegiem konferencji czuwa jej przewodniczący lub moderator, który zapowiada kolejnych wykładowców, upomina ich jeżeli przekroczą czas wyznaczony na referat, a także wyznacza kolejność zadawania pytań. Zwykle sesje dzieli się na kilka bloków, między którymi odbywają się przerwy kawowe jak również przerwa obiadowa. W czasie konferencji często odbywają się także:

sesje plakatowe – w czasie których wyniki prezentowane są w formie plakatu, przy którym powinien stać jeden z autorów i być gotowym do udzielania odpowiedzi na pytania.

panele dyskusyjne – przewodniczący wygłasza ograniczoną do minimum mowę wprowadzającą, po czym zaczyna się wolna dyskusja, której przebieg organizowany jest na bieżąco przez przewodniczącego.

warsztaty – podczas których wykładowca nie ogranicza się tylko do wygłaszania referatu, lecz także  przeprowadza różne formy ćwiczeń pomagające uczestnikom zapoznać się na przykład: z nowymi technikami badań.

W ramach konferencji bardzo często organizowane są także imprezy integracyjne, umożliwiające mniej formalne dyskusje naukowe.

 

 

A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Why ask?